Βελτίωση απορροφητικότητας ΕΣΠΑ: Σύσκεψη με τον Μ. Σχοινά, αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βελτίωση απορροφητικότητας ΕΣΠΑ: Σύσκεψη με τον Μ. Σχοινά, αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Για τις απαραίτητες βελτιώσεις στις διαδικασίες απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ενημέρωσα τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, σε σύσκεψη που είχαμε σήμερα στην Καλαμάτα.​
Όπως είπα στον κ. Σχοινά, παρόλο που η Ελλάδα λαμβάνει μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μεγάλα ποσά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, οι διαδικασίες έγκρισης είναι πολύ χρονοβόρες και γραφειοκρατικές.​
Αποτέλεσμα είναι κατά καιρούς να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες για πολλές ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις, επειδή μπορεί να λείπει μία σφραγίδα ή να απουσιάζει μια υπεύθυνη δήλωση.​
Επίσης είναι γεγονός ότι τόσο λόγω του κανόνα de minimis όσο και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι συνήθως τριετούς κύκλου, γεγονός που οδηγεί συνεχώς τις ίδιες επιχειρήσεις να επιδοτούνται και άλλες να μένουν εκτός οποιασδήποτε στήριξης.​
Για τους λόγους αυτούς, είναι επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένη προσέγγιση στις προσκλήσεις των προγραμμάτων αυτών, έτσι ώστε επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη και χρήζουν βοήθειας να μπορέσουν να ενταχθούν και να λάβουν πολύτιμη στήριξη από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Παρακολουθήστε εδώ την τοποθέτηση μου