Σημαντική διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα και την Μεσσηνία η εξαίρεση του ελαιολάδου από τον κατάλογο επιβολής δασμών των ΗΠΑ

Σημαντική διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα και την Μεσσηνία η εξαίρεση του ελαιολάδου από τον κατάλογο επιβολής δασμών των ΗΠΑ

Η επιτυχία αυτή είναι ταυτόχρονα και απόδειξη πως παράλληλα με την εκάστοτε ευρωπαϊκή στρατηγική και προσπάθεια, θα πρέπει να μαχόμαστε για το “σπίτι μας” με σύνεση και μεθοδικότητα.