Στήριξη Μαντά για δημιουργία δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμΕΑ

Στήριξη Μαντά για δημιουργία δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμΕΑ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην ειδική αγωγή, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις κυρίες Α. Σπανού, Α. Αναστασοπούλου και Γ. Γιαννοπούλου, καθώς και 35 ακόμα συλλόγων γονέων ΕΕΕΕΚ σε όλη την Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας δεν διαθέτει μέριμνα για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και αυτισμό, όπως είναι οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην συνεχίζεται η επαγγελματική τους κατάρτιση και η εκμάθηση δεξιοτήτων, καθώς και να σταματάει η προετοιμασία τους για αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση, καθώς όταν τα παιδιά αυτά αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι, χάνουν σταδιακά όσα κατέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο βασικό του ρόλο, είτε λόγω σοβαρών αναπτυξιακών προβλημάτων που και αυτό αντιμετωπίζει, είτε λόγω άλλων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έχει προταθεί η δημιουργία κατάλληλων μετα-γυμνασιακών δομών για την διά βίου εκπαίδευση, εργασία και φροντίδα ατόμων με σοβαρές αναπηρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, θα διευκολυνθεί η κοινωνική, οικονομική και εργασιακή ένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και θα στηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειές τους.

Ο κ. Μαντάς αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων, αναγνώρισε το θεσμικό κενό που υφίσταται σήμερα στην εκπαίδευση και φροντίδα των ενηλίκων ΑμΕΑ και τόνισε ότι είναι σημαντικό η πολιτεία να μεριμνήσει για την κοινωνική και εκπαιδευτική στήριξή τους. Επίσης δεσμεύθηκε ότι θα υποστηρίξει τόσο σε επίπεδο επαφών, όσο και κοινοβουλευτικά, τις προσπάθειες των συλλόγων για την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, ενώ σημείωσε ότι θα είναι πάντα διαθέσιμος για να προωθήσει δίκαια και ώριμα κοινωνικά θέματα, όπως το συγκεκριμένο.