“Ατομικοί κουμπαράδες” και υψηλότερες επικουρικές συντάξεις, φέρνει το νέο Ασφαλιστικό.

“Ατομικοί κουμπαράδες” και υψηλότερες επικουρικές συντάξεις, φέρνει το νέο Ασφαλιστικό.

 

Με το νέο νομοσχέδιο για την Επικουρική Ασφάλιση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση συντελείται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

✔ Αφορά μόνο όσους αναλαμβάνουν εργασία από 1.1.2022 ή προαιρετικά όσους είναι έως 35 ετών.

✔ Εισάγει τον θεσμό του “ατομικού κουμπαρά”, ώστε οι εισφορές του κάθε εργαζόμενου να αξιοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη δική του σύνταξη.

✔ Καταπολεμά αποτελεσματικά τη συστηματική απαξίωση των επικουρικών συντάξεων, αποσυνδέοντας την επικουρική ασφάλιση από τις δημογραφικές εξελίξεις.​

✔ Οδηγεί σε 43% έως 68% υψηλότερες επικουρικές συντάξεις!

✔ Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερο έλεγχο, από την πλευρά του ασφαλισμένου.

✔ Εγγυάται ότι τίποτα δεν αλλάζει για τους σημερινούς συνταξιούχους, γιατί το όποιο κόστος μετάβασης είναι μικρό και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό.

✔ Διατηρεί στα ίδια επίπεδα τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλ. 6,5% έως τα μέσα 2022 και 6% από εκεί και μετά.

✔ Εγγυάται ότι καμία νέα επικουρική σύνταξη δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από τις εισφορές που καταβλήθηκαν, μέσω Εγγύησης του Δημοσίου.

✔ Στηρίζει την εθνική οικονομία, αφού μεγάλο μέρος των χρημάτων επενδύονται στην Ελλάδα.

✔ Εφαρμόζει τις πρακτικές και μεθοδολογίες που ακολουθούνται από τις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου.​

[Εισηγητική ομιλία / Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της ΒτΕ / Σχέδιο νόμου: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις»]