Παρέμβαση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Παρέμβαση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027
Σε αυτά τα τρία σημεία στάθηκα κατά την παρέμβασή μου στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.​
▶️ Προγράμματα ΔΥΠΑ:​
Η ΔΥΠΑ το τελευταίο διάστημα υλοποιεί πολλά και ουσιαστικά προγράμματα απασχόλησης. Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως παραμένει:​
Οι αποπληρωμές καθυστερούν πάρα πολύ.​
Πρόκειται για ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη και πρέπει σύντομα να λυθεί.​
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, να διασφαλιστεί η ορθή και κυρίως γρήγορη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών.​
▶️ Εργάτες γης:​
Είναι ιδιαίτερα μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη Μεσσηνία, όπου διαπιστώνεται τεράστια ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά.​
Δυστυχώς δράσεις της πολιτείας, όπως η διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου για όσους εργαστούν εποχιακά ως εργάτες γης, δεν είναι ευρύτερα γνωστές, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να μεγεθύνεται.​
Χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση και περισσότερη εξωστρέφεια προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα στοχευμένων κινήσεων ώστε να έχουμε αποτελεσματικότερη κάλυψη των κενών από σημερινούς ανέργους.​
▶️ Ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό:​
Απαιτείται ένα στενότερο πλαίσιο συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων και της πολιτείας, στην κατάρτιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.​
Μπορούμε να δημιουργήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία να είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε περιοχής (π.χ. εστίαση ή τουρισμός) και έτσι να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις σημερινές ελλείψεις.
Παρακολουθήστε εδώ την παρέμβαση μου