«Παρέμβαση Μαντά για πολεοδομικές αδειοδοτήσεις μικρών οικισμών της Μεσσηνίας»

«Παρέμβαση Μαντά για πολεοδομικές αδειοδοτήσεις μικρών οικισμών της Μεσσηνίας»

Παρέμβαση προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα με τις πολεοδομικές αδειοδοτήσεις στους πολύ μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους, όπως είναι διάφορες περιοχές της μεσσηνιακής Μάνης, πραγματοποίησε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του νέου Πολεοδομικού και Χωροταξικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Ειδικότερα στη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Μαντάς, σημειώνεται ότι με το «υπό συζήτηση σχέδιο νόμου πραγματοποιείται μια συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης στη χώρα μας», ενώ με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, «προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για ομαλή μετάβαση από το ισχύον έως σήμερα νομοθετικό πλαίσιο στο νέο». Με την προτεινόμενη προσθήκη, αποσαφηνίζεται ότι οι περιοχές μέχρι 500 κατοίκους οι οποίες δεν έχουν κανένα τουριστικό, επιχειρηματικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον, θα συνεχίσουν να διέπονται από τους όρους – περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν έως σήμερα, δηλαδή με βάση το ΠΔ της 6-12-1982 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) και μέχρι την έγκριση Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όποτε αυτό προκύψει. Με τον τρόπο αυτό γίνονται ξεκάθαροι οι κανόνες που αφορούν στην εκτός σχεδίου δόμηση πολύ μικρών οικισμών, χωρίς όμως να πλήττεται η συνολική προσέγγιση που εισάγει ο νέος Πολεοδομικός και Χωροταξικός Νόμος.

Από την πλευρά της κυβέρνησης και διά στόματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη από το βήμα της Βουλής, έγινε σαφές ότι λόγω του μεγάλου όγκου των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στην παρούσα φάση καμία τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Ωστόσο υπήρξε δέσμευση ότι για πολλές τροπολογίες και βελτιώσεις οι οποίες συνάδουν με τον γενικότερο κυβερνητικό σχεδιασμό, προγραμματίζεται ειδική επεξεργασία ώστε να εισαχθούν σύντομα σε νέο νομοθέτημα της κυβέρνησης.