«Π. Μαντάς υπέρ της άρσης ηλικιακών ορίων για τους ΕΠΟΠ»

«Π. Μαντάς υπέρ της άρσης ηλικιακών ορίων για τους ΕΠΟΠ»

Παρέμβαση υπέρ της άρσης της υποχρεωτικής αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) λόγω ηλικιακών ορίων και πριν θεμελιώσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πραγματοποίησε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς με Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατέθεσε στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Μαντάς στην ερώτησή του, οι ΕΠΟΠ αρχικά αναλαμβάνουν 7-ετή υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, έχοντας τη δυνατότητα μονιμοποίησης εφόσον κριθούν κατάλληλοι και επιτύχουν σε σχετικές γραπτές εξετάσεις, ενώ βαθμολογικά μπορούν να φθάσουν μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία (ή του Ανθυπασπιστή σε περίπτωση ανδραγαθίας). Το πρόβλημα ωστόσο που ανακύπτει αφορά στην υποχρεωτική αποστρατεία τους χωρίς κρίση μόλις συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας τους (ή το 54ο έτος για τους Ανθυπασπιστές), χωρίς ουσιαστικά να έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και όντας υποχρεωμένοι να αναζητήσουν νέα εργασία σε προχωρημένη ηλικία, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις θέσεις που ήδη έχουν.

 

Κατά τον βουλευτή Μεσσηνίας, η υποχρέωση αποστρατείας οφείλεται σε παλαιό νόμο για τα ανώτατα ηλικιακά όρια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος αφενός τέθηκε σε ισχύ πολύ πριν δημιουργηθεί ο θεσμός των ΕΠΟΠ, ενώ αφετέρου είχε ως στόχο την υποχρεωτική αποστρατεία μόνιμων υπαξιωματικών που είχαν υποστεί συστηματική στέρηση βαθμών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να προαχθούν πέραν του βαθμού του Αρχιλοχία / Ανθυπασπιστή.

 

Όπως τονίζει ο βουλευτής, λόγω της ύπαρξης των παραπάνω ηλικιακών ορίων, μέσα στην επόμενη διετία αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες υποχρεωτικές αποστρατείες ΕΠΟΠ, με κάποιους από αυτούς να έχουν συμπληρώσει μόνο 22 έτη υπηρεσίας και στην καλύτερη περίπτωση κάποιους άλλους να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης. Ως εκ τούτου ο κ. Μαντάς ζητά από την κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που να επιτρέπει την περαιτέρω παραμονή των ΕΠΟΠ στην ενεργό υπηρεσία, αφού όπως σημειώνει «η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών ΕΠΟΠ που σήμερα υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν με χρήσιμο και παραγωγικό τρόπο τις υπηρεσίες τους, έχοντας αναπτύξει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία με βάση τις θέσεις, τις ειδικότητες και τις ευθύνες που τους έχουν έως τώρα ανατεθεί».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

Αθήνα, 21/02/2022

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

 

 

Θέμα: «Ηλικιακά όρια και υποχρεωτική αποστρατεία

για τους Επαγγελματίες Οπλίτες»

 

 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

 

Όπως γνωρίζετε ο θεσμός των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) καθορίστηκε στον Ν.2936/2001, με στόχο την κάλυψη με κατάλληλο και αξιόμαχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ΕΠΟΠ αναλαμβάνουν 7-ετή υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχουν τη δυνατότητα μονιμοποίησης, εφόσον υποβάλουν ανάλογη αίτηση, κριθούν κατάλληλοι προς μονιμοποίηση και επιτύχουν σε σχετικές γραπτές εξετάσεις. Όσον αφορά στη βαθμολογική τους εξέλιξη, η νομοθεσία ορίζει ότι έχουν τη δυνατότητα να ανελιχθούν μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία (Υπαξιωματικός), καθώς και των αντίστοιχων βαθμών των άλλων Κλάδων του στρατεύματος, ενώ μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Ανθυπασπιστή μόνο στην περίπτωση της ανδραγαθίας.

 

Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ν.445/1974 όπου ορίζονται οι όροι υποχρεωτικής (αυτεπάγγελτης) αποστρατείας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχει νομοθετηθεί ως ηλικία υποχρεωτικής αποστρατείας για τους Υπαξιωματικούς το 50ο έτος και για τους Ανθυπασπιστές το 54ο έτος. Κατά συνέπεια όσοι ΕΠΟΠ υπηρετούν σήμερα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οφείλουν υποχρεωτικά να αποστρατευθούν χωρίς κρίση μόλις συμπληρώσουν το 50ο / 54ο έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να συμπληρώνουν μόνο 22 έτη υπηρεσίας, αφού η πολιτεία παρείχε τη δυνατότητα να προσληφθούν ως υποψήφιοι ΕΠΟΠ μέχρι και την ηλικία των 28 ετών, ενώ είναι γεγονός ότι κατά τη φάση της πρόσληψής τους πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη ηλικιακών ορίων βάσει των οποίων θα έπρεπε στο μέλλον υποχρεωτικά να αποστρατευθούν.

 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ΕΠΟΠ που υπηρετούν σήμερα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους λόγω ηλικιακών ορίων, η οποία για κάποιους θα συμβεί στην επόμενη διετία, έχοντας στην καλύτερη περίπτωση θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ στη χειρότερη περίπτωση δεν θα έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών ΕΠΟΠ που σήμερα υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν με χρήσιμο και παραγωγικό τρόπο τις υπηρεσίες τους, έχοντας αναπτύξει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία με βάση τις θέσεις, τις ειδικότητες και τις ευθύνες που τους έχουν έως τώρα ανατεθεί.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  • Με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ζήτημα της παραμονής των ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις πέραν του 50ου / 54ου έτους ηλικίας τους, προκειμένου να συμπληρωθεί πλήρως συντάξιμη υπηρεσία;


  • Εξετάζει η κυβέρνηση τη τροποποίηση ή κατάργηση των ορίων ηλικίας (Ν.445/1974) σε ό,τι αφορά στους ΕΠΟΠ, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος;


  • Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, εξετάζει η κυβέρνηση τη θεσμοθέτηση δυνατότητας μετάταξης για τους ΕΠΟΠ σε άλλους τομείς / φορείς του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συναφή θέση με βάση την προϋπηρεσία τους;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας