Ελιά Καλαμών & ΠΟΠ: Μονόδρομος η κατάργηση της απόφασης “Αποστόλου”

Ελιά Καλαμών & ΠΟΠ: Μονόδρομος η κατάργηση της απόφασης “Αποστόλου”

Η απόφαση Αποστόλου (2018) έχει ακυρώσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είχαν τα ελληνικά προϊόντα ελιάς μέσω του ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης): το όνομα “Καλαμάτα”. Επιτρέποντας τον όρο “Kalamata Olives” σε κάθε προϊόν της ποικιλίας Καλαμών, οποιοσδήποτε που τυποποιεί ελιές Καλαμών μπορεί να χρησιμοποιεί σχεδόν το ίδιο όνομα με το ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”. Αποτέλεσμα είναι η έμμεση ακύρωση του ΠΟΠ, η κατάρρευση της τιμής των ελληνικών προϊόντων και η αλματώδης άνοδος των ξένων.

Ο κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών των προϊόντων ποικιλίας Καλαμών. Για να το πετύχουμε αυτό οφείλουμε:

1️⃣ Να προστατεύσουμε το ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”, αποσύροντας άμεσα την απόφαση Αποστόλου.

2️⃣ Να τροποποιήσουμε τις προδιαγραφές του ΠΟΠ, ώστε να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

3️⃣ Να διευρύνουμε το ΠΟΠ σε όμορους νομούς, μέσα από μια ρεαλιστική, τεχνοκρατική και βιώσιμη προσέγγιση που πλέον θα αντιπροσωπεύει άνω του 60% της ελληνικής παραγωγής.

4️⃣ Να διαμορφώσουμε εθνική ταυτότητα μέσω μιας ονομασίας ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), ώστε να αποκτήσει εθνική υπόσταση κάθε ελληνική ελιά Καλαμών.

Με το υφιστάμενο ΠΟΠ και ένα ισχυρό ΠΓΕ, η ελληνική ελιά μπορεί να κυριαρχήσει ξανά στις διεθνείς αγορές!