1ο Διεθνές Φόρουμ Διπλωματίας | Καλαμάτα

1ο Διεθνές Φόρουμ Διπλωματίας | Καλαμάτα

“Η Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας έχει μεγάλη ιστορική και πολιτική σημασία για την ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας.​

Γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρώιμες ενέργειες του επαναστατημένου έθνους για ενεργή και αποτελεσματική Διπλωματία.​

Μια διπλωματία που τοποθέτησε από την πρώτη στιγμή την πατρίδα μας στην πλευρά της Ευρώπης, με την οποία άλλωστε μοιραζόμαστε κοινές ​ πολιτισμικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες.​

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο εντάσσεται και το Διεθνές Forum Διπλωματίας, που ξεκινά σήμερα στην πόλη μας την Καλαμάτα.​

Γιατί αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση του ίδιου ιδεώδους:​

Δηλαδή της ανάγκης για σύσφιξη, ενδυνάμωση και περαιτέρω καλλιέργεια των στενών μας σχέσεων και δεσμών με τους λαούς της Ευρώπης.”​

[Χαιρετισμός | 1ο Διεθνές Φόρουμ Διπλωματίας | Καλαμάτα 15/10/2021]